Geganters de Vilafranca

Som l'entitat encarregada de vetllar pel bon fer dels Gegants de Vilafranca del Penedès.

 

Stant mirant

viu arribar que·m va spantar, un bell gigant que va dansant ab sa muller. Portan paper davant scrit jo u he llegit de veritat.

 

Jo so Ferragut sforsat

que fas tremolar lo món sinó lo benaventurat que de mi ha triunfat lo invensible sanct Ramon