Algunes dades tècniques dels Gegants de Vilafranca

Ferragut Elisenda
Pes 95 Kg 98 Kg
Alçada sense corona 3340 mm 3270 mm
Anys restauració del cos 1982, 2003
Any estrena vestit 1991
Any estrena capa 1981
Any renovació cavallet 1991
Material cara i mans Guix
Material cavallet Fusta
Material cos Guix
Material braços Cartró pedra Fusta, espart i roba

Com es pot veure a la taula, els materials que componen l’estructura dels nostres Gegants són, fonamentalment, fusta i guix, complementats amb cargols, claus i plaques metàl·liques per unir la fusta i estopada per armar el guix.

Aquesta estructura és desmuntable, malgrat que amb dificultats, i la divisió que se n’obté correspon al més clàssic concepte anatòmic, tal i com calia esperar del criteri antropomòrfic amb el que han estat creats. Les parts que es poden desmuntar són: la part que correspondria a les cames, cos, braços, mans i caps.