En Ferragut i l’Elisenda són els gegants de Vilafranca del Penedès. Actualment, els més alts vilafranquins representen dos reis cristians, molt probablement reis cristians del final de l’Edat Mitja i en concret dels reis catòlics, si més no, el seu vestuari està inspirat en quadres de les seves figures que es troben al saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya.

La seva primera referència històrica l’hem de buscar en les festes de canonització de Sant Raimon de Penyafort l’any 1601, malgrat que hi hagin indicis no prou clars de la seva aparició amb dates anteriors. En aquells temps representaven cabdills alarbs, fins al punt que hi ha referents de que en Ferragut portava porra. Aquest vestuari es mantingué fins a mitjans del segle XIX. És a partir d’aquestes dates que els gegants vilafranquins pateixen diversos canvis en la seva indumentària, des de pagesos, pierrots, nobles italians, fins que a finals dels anys vint de la present centúria adquireixen l’abilladura actual.

Durant molts segles els Gegants de Vilafranca pertanyeren a la Confraria de Sant Macari i Sant Josep, formada per fusters, picapedrers i oficis relacionats amb la construcció.

La seva participació en les processons de Corpus és relativament constant des del segle XVII. Ja a finals dels segle XVIII s’incorporen als cercaviles i processons de Sant Fèlix i el 1833 trobem la primera referència de la seva participació en un acte no estrictament religiós.